BØNNEUKE I FILADELFIAKIRKEN HAMAR 4. - 10. jan 2021

Som dere sikkert har fått med dere, har det nå kommet nye nasjonale tiltak som gjelder fra i morgen frem til 18. jan. Dette berører oss direkte og alle våre samlinger som er planlagt i Sagveien, siden vi nå ikke kan møtes fysisk.

Filadelfiakirken Hamar har i mange år hatt som tradisjon å bruke uke 1 til innvielse av året. Det er viktig for oss å sette av disse første dagene av 2021 til å søke Gud og be om hans velsignelse over menigheten vår.
Pga restriksjonene som nå gjelder er vi nød til å forandre litt på våre planer.

Vi inviterer deg til å sette av denne uka til bønn.
LR har nå jobbet med noen bønneemner tatt fra visjonen vår. Nedenfor finner du en oversikt over disse emner delt i 6 dager. Du må gjerne bruke disse sammen med familien din.

I tillegg til dette, ønsker vi at dere prioriterer en times bønn i hjemmene tirsdag og torsdag fra kl. 19:00 til kl. 20:00 En time hvor de som har mulighet kan være med og be, og samtidig vite at det er mange andre i menigheten som også gjøre det samme i et annet hus.

Vi har tro på at Guds øyner hviler på landet vårt og hans menighet, fra året beggyner til året slutter.

«Det er et land som Herren din Gud har omsorg for. Alltid hviler Herren din Guds øyne på det, fra året begynner til året slutter.» 5. Mosebok 11: 12


BØNNEUKE I FILADELFIAKIRKEN HAMAR 4. - 10. jan 2021
«Med plass for alle og fokus på én»

MANDAG OG TIRSDAG
"En kirke som kontinuerlig vokser og velsigner lokalt, nasjonalt og internasjonalt"

Be om vekst:
- Personlig
- Familie
- Menighet (kvalitativ og kvantitativ)

Vi ber om velsignelse over:
- Byen vår
- Landet vårt
- Misjon i Mosambik, Niger og Israel
v Vi ber spesifikt for:
- Krisesituasjonen i Gjerdrum
- Koronasituasjonen i verden


ONSDAG OG TORSDAG
"Et fellesskap som lidenskapelig ærer Gud, med møtepunkter som inspirerer og formidler evangeliet på en relevant måte"
"Et felleskap som hjelper mennesker til etterfølgelse av Jesus og som formidler det overnaturlig på en naturlig måte"

Be for Filadelfiakirken Hamar:
- For at vi snart kan samles fysisk igjen alle sammen
- Be Efeserne 3. 14-21
- Be for alle ledere og medarbeidere i menigheten
- Be om åpenbaring, visdom og kreativitet i formidling av evangeliet
- Disippelgjøring: Jesus Hele Livet, Lifegruppearbeidet, Alpha og Tentro


FREDAG OG LØRDAG
"En relasjonell og sjenerøs kirke der alle generasjoner inkluderes, verdsettes og utvikler en robust tro fundamentert i Guds Ord. Et felleskap der alle har lyst til å bidra."

Be om:
- Sunne relasjoner der tilgivelse og forsoning er naturlig
- Sunn og god økonomi i kirken
- En kultur preget av gjestfrihet
- En lengsel etter å bli mer kjent med Gud gjennom hans Ord
- En ny glød for å bidra i felleskapet i Filadelfiakirken Hamar

Vår Visjon

Med plass for alle og fokus på én!

 • Les hele visjonen vår her!
 • Kontortid

  Mandag 09.00-15.00
  Tirsdag 09.00-15.00
  Torsdag. 09.00-15.00
  Telefon: 62 54 04 90

  Info

  Org.nummer 971 482 478
  Bankkonto 7162.05.23490
  Byggekonto 1503.34.24830