Kjære Menighet.

De siste dagene har utviklingen i samfunnet rundt oss bidratt til mye usikkerhet, og hos noen også redsel for hva som skjer og hvordan vi som menighet skal forholde oss. Lederskapet i Filadelfia Hamar har hatt samtale sammen med stab i dag Torsdag 12.03. i forbindelse med situasjonen. Vi har fulgt nøye med på anbefalinger og oppfordringer fra FHI og kommunen, og har kommet frem til at vi som menighet må forholde oss til dette på en god måte. Vi har derfor valgt å kansellere alle våre samlinger ut uke 12. Dette betyr at det ikke vil være samlinger i Filadelfia disse ukene. Vi har et samfunnsansvar som menighet på lik linje med alle de andre menighetene i byen vår. Disse har også avlyst alle sine samlinger så langt vi er informert.

Søndagen vil det bli lagt ut en video med tale av Hege Skavern og en hilsen fra pastor Samuel Torres. Vi oppfordrer alle til å samle sin egen familie til fellesskap og se dette sammen. Vi oppfordrer også alle å være med å løfte menigheten vår, menighetene i byen vår og landet vårt frem for Gud i bønn. Vi vet og har erfart at Gud hører bønn, og kanskje dette er en tid hvor mennesker skal få oppleve at Gud møter dem i deres situasjon.

Vi følger utviklingen og kommer med mer informasjon om det kommer endringer.

Vår Visjon

Sammen bygger vi, til Guds ære, en sjenerøs, bærekraftig og innflytelsesrik menighet hvor mennesker blir frelst og disippelgjort!

Kontortid

Mandag 09.00-15.00
Tirsdag 09.00-15.00
Torsdag. 09.00-15.00
Telefon: 62 54 04 90

Info

Org.nummer 971 482 478
Bankkonto 7162.05.23490
Byggekonto 1503.34.24830