Godt nytt år!!

2019 venter på deg. Samen har vi mulighet til å sette farge på dette året som enkeltpersoner, familier og menighet.

Hverdagen kan ofte oppleves grå. Tilstedeværelse, vennlighet, smil og oppmuntrende ord gir en lysere himmel over livet - også for de som formidler dette !

Jesus ikke bare bryr seg om oss, Han trives når Han får varme mennesker i vår nærhet. Gjennom deg og meg.

Budskapet om at Gud i sin storhet steg ned til vår litenhet har vi akkurat feiret. Jesus gav budskapet om Gud et ansikt gjennom konsentrert oppmerksomhet som varmet menneskers hjerter og brakte frigjørende sannhet inn i disse. Budskapet lever slik sett videre ved å vise oss veien vi kan gå.

Kjærlighet var drivkraft. Overgivelse nøkkel. Tillit vokste frem ved Jesu ydmykhet og respekt for Gud og mennesker. Glede og fellesskap viste seg tiltrekkende på både nære og perifere mennesker rundt Jesus.

Evangeliene dokumenterer hvordan et slikt liv åpnet dører. Dører til menneskers liv. Dører som ble åpnet innenfra hos den enkelte - slik slapp Han inn. Og til.

2019 venter på mennesker. Mennesker som ikke frykter sin svakhet eller lar seg begrense av fortidens hendelser. Ekte mennesker med en levende Jesus som "slippes løs" både i grå og fargerike dager.

Her har vi alle muligheter. Uavhengig av alder, helse, posisjoner, utdanning eller yrke. Spørsmålet er ikke hvem vi møter, men hva vi møter den enkelte med, ikke hva vi har, men om Han får slippe til, ikke hva vi kan, men hva Han får gjort. Ikke hva vi mener, men om vi går veien som åpner døren til menneskers indre. Så Han får slippe inn. Og til.

"Når jeg er svak, er jeg sterk" sier Paulus - 2 Kor 12.10. Han sier også at "Guds kjærlighet er utøst i vårt hjerte ved Den Hellige Ånd" - Rom.5.5.

Sammen går vi framover i 2019. Sammen varmer vi hverandres hjerter, sammen styrker vi hverandre i å leve som Jesus (se ovenfor), sammen gleder vi oss i fellesskapet, sammen spør vi mer hva vi kan være for vår neste enn hva han/hun kan være for oss og sammen går vi en vei for å bringe farge inn i menneskers liv der vi er i 2019. I våre hjem, i vår menighet og i vår by med omegn.

Godt nytt år!!

John Ivar Trannum, Anita Wåge Syversen, Ingunn Frøyshov, Regine Lindberg, Ole Lepsøe og Samuel Torres.

Vår Visjon

Sammen bygger vi, til Guds ære, en sjenerøs, bærekraftig og innflytelsesrik menighet hvor mennesker blir frelst og disippelgjort!

Kontortid

Mandag 09.00-15.00
Tirsdag 09.00-15.00
Torsdag. 09.00-15.00
Telefon: 62 54 04 90

Info

Org.nummer 971 482 478
Bankkonto 7162.05.23490
Byggekonto 1503.34.24830