Julen 2018

Kjære menighetsmedlem.

De beste ønsker for julen 2018 ønskes hver og en ! Vi er svært takknemlige for Guds trofasthet som vi ser og har sett gjennom året som nå snart er historie. Den forbønn og støtte du gir har vært og er av den største betydning for arbeidet Gud får gjøre i og i blant oss alle.
Vi ber om og håper advent, julehøytid og stille dager rundt nyttår vil være dager vi kan dele av hva vi har fått av Julens Konge. Gjerne materielt, men enda mer av inkludering og fellesskap. Fellesskapet vi leser om fra stallen i Betlehem.

Der og da.
Mange ble overrasket over hvor og i hvilke omstendigheter Jesus Kristus (Messias) ble født. Forholdene var langt fra ideelle. Evangeliet startet med barnet i krybben. Heldigvis stoppet det ikke der! Persongalleriet i Betlehem innbød ikke til tro på vekkelse og den sterke fremgang for Guds Rike som Israel og verden fikk se de påfølgende år.
På tross av dette fikk verden erfare hvordan Bibelens Gud viste Sin storhet. I stallen ble både ytre og indre dører åpnet. Gjennom dette ble Jesus synlig og mennesker kom inn i varmen rundt Ham. Menneskene kom inn fra kulden. I fellesskapet rundt Jesusbarnet fikk de kjenne varme til kroppen - og til alt det som bor inne i den.

Her og nå.
Vår bønn er at julens budskap om frelse, varme, fellesskap og styrke skal få mange øyne, hender, ben, ord og kropper å leve gjennom denne julen. Kulde o.a. som kan skade vår indre verden har vi jo alle «kjent på kroppen». Alle kan vi slippe til og dele av den varmen Jesus er i våre hjerter. Både til våre nærmeste og til de som ikke er i din og min nærmeste krets. Og til noen vi ikke vanligvis deler fellesskap med ?
Vi ber derfor at Han fortsatt må få virke i og i mellom oss, at Han får gjøre Sitt arbeid gjennom oss - og berøre menneskene rundt oss. Slik vi leser om i julens evangelium. Og ringvirkningene dette fikk! Dette er vår bønn for høytiden og 2019.

I takknemlighet
John Ivar Trannum Anita Wågø Syversen Regine Lindberg Samuel Torres Ole Lepsøe Ingunn Frøyshov

Vår Visjon

Sammen bygger vi, til Guds ære, en sjenerøs, bærekraftig og innflytelsesrik menighet hvor mennesker blir frelst og disippelgjort!

Kontortid

Mandag 09.00-15.00
Tirsdag 09.00-15.00
Torsdag. 09.00-15.00
Telefon: 62 54 04 90

Info

Org.nummer 971 482 478
Bankkonto 7162.05.23490
Byggekonto 1503.34.24830