Hilsen fra Kongo

Kjære Pinsekirke,
Gledelige nyheter fra Kongo:

Helseprosjektet kan fortelle at barnedødeligheten har gått ned på CELPAs fødestuer, helsesentre og sykehus. I 2014 var småbarnsdødelighet på 35‰ mens det nyeste tallet nå er nede i 30‰. I Norge er tallet 2,6‰, så det er fortsatt langt igjen, men for Kongo som helhet er småbarnsdødeligheten på hele 98‰, så situasjonen i CELPAs helsefasiliteter er imponerende bra med tanke på konteksten.

Vi har jobba med å få ned mødre- og barnedødeligheten i tre år, og det er en stor oppmuntring å se resultatene og at det går den riktige veien. Og det er ”det store vi” som har jobba sammen – helsepersonalet i Kongo, prosjektstaben, CELPAs helsekoordinator og dere menighetene i Norge. Sammen gjør vi det mulig! Bukavu, DR Kongo, 18.07.2018

På vegne av alle,
Ingrid Schärer Østhus
hamar002 hamar002

Vår Visjon

Sammen bygger vi, til Guds ære, en sjenerøs, bærekraftig og innflytelsesrik menighet hvor mennesker blir frelst og disippelgjort!

Kontortid

Mandag 09.00-15.00
Tirsdag 09.00-15.00
Torsdag. 09.00-15.00
Telefon: 62 54 04 90

Info

Org.nummer 971 482 478
Bankkonto 7162.05.23490
Byggekonto 1503.34.24830