Liten hilsen fra Kongo

Kjære venner som er engasjerte i arbeidet i Kongo,

Flere har kontakta meg de siste dagene om et engasjerende program på Urix om Kongo, og til min glede ligger det åpent uten begrensninger på NRK nett-tv, så til og med jeg som sitter i Kongo får til å se det. Jeg har riktignok ikke sett hele ennå, for jeg har ikke nok internett til å se alt på en gang, men fordeler det utover noen dager. Men jeg har allerede sett nok til å bli berørt og tenke at jeg vil tipse dere. Programmet er først en liten debatt, og så etter 20 minutter begynner en dokumentarfilm, “This is Congo”. Åpningsscenen er vakre grønne fjell og kuer, og kommentaren: “Å vokse opp i Kongo, slik Gud hadde tenkt det, er som å vokse opp i paradis”. På et øyeblikk var øynene mine fulle av vann… Neste setning var: “Å vokse opp i Kongo, slik mennesker har tenkt/gjort det, er som å vokse opp i helvete”. Vel, tårene ble ikke borte…

Mange barn vokser slett ikke opp som i helvete her – det er mange glade barn, og mye omsorg som gis. Men det er mye lidelse også, det er heller ikke til å stikke under en stol. Som noen sier i dokumentaren: Det har vært mer enn 20 år med konstant konflikt her.
Det er vanskelig å forestille seg konsekvensene som følger – og som fortsettes å produseres også i dag. I løpet av det siste året eller halvannet har det vært og er det fortsatt en stadig økning i væpna aktiviteter, med alt det innebærer. Arbeidet vi er en del av blir bare viktigere og viktigere.
Jeg håper dere kjenner på stolthet og glede over arbeidet dere er med på og innsatsen dere gjør! Det langsiktige arbeidet med å bygge opp kvaliteten på skoler og helsetjenester er grunnleggende viktig, og vi når inn til mange landsbyer og områder ramma av væpna konflikt. Det å få gå på skole er en viktig kime til framtidshåp, og da rådgivere fra forskjellige regioner fortalte at skoler som har fått hjelp gjennom skoleprosjektet har fått så godt rykte i lokalbefolkningen at flere foreldre har valgt å sende barna sine på skolen – da stod gleden i taket! Dette er å bygge landet, langsomt, skritt for skritt.

Det er meningfylt å arbeide langsiktig og fra grassrota, og vi har mange åpna dører gjennom det store kirkenettverket, skolenettverket og engasjementet på grassrota i kirkene. Etter å ha sett en dokumentar som denne, må man bare gi seg over i beundring over alle hverdagsheltene som står på – kvinnelederne i menighetene rundt omkring, lærere, sykepleiere, pastorer og mange andre ildsjeler. Det kan være et takkeemne for oss alle at vi får være med og støtte det arbeidet som de står så trofast og modig i.

Arbeidet med å nå mennesker rammet av krise midt i de væpna konfliktene er også viktig – og virkelig et hastverk. Liv blir forvandlet, slik som jenta Håp som jeg skrev om for noen uker siden, som har vært utsatt for lange perioder med seksuell vold, som ble aktiv i en rebellgruppe og selv har drept, og som opplever legedom og forsoning og nytt håp.

Så, kjære Kongo-venner, takk for innsatsen deres. Fatt mot, og kjenn glede over å få være med på noe godt i dette landet – det trengs!

Her er linken til Urix-programmet:
https://tv.nrk.no/serie/urix/NNFA53041718/17-04-2018

Om du vil hoppe over debatten/samtalen i begynnelsen og gå rett til dokumentarfilmen, kan du gå til 20m10s.

Varme hilsner fra
Ingrid.

Vår Visjon

Sammen bygger vi, til Guds ære, en sjenerøs, bærekraftig og innflytelsesrik menighet hvor mennesker blir frelst og disippelgjort!

Kontortid

Mandag 09.00-15.00
Tirsdag 09.00-15.00
Torsdag. 09.00-15.00
Telefon: 62 54 04 90

Info

Org.nummer 971 482 478
Bankkonto 7162.05.23490
Byggekonto 1503.34.24830