Bønnemøter

Tirsdag er menighetens bønnedag, hvor alle er velkommen til samlingene våre.

Vi har gjort noen endringer i høst.

Vi begynner dagen kl.08:30.
Fra kl.08:30 til kl.11:00 kan du komme å gå som du har mulighet for. Drop-in!
Vi har på musikk og du kan komme for å be, soake, lese i Ordet, eller bare å være.

Fra kl.10:00 - kl.11:00 vil det være felles ledet bønn.

Kl.19:30 Bønnens time.
NB! Bønnens time blir kl. 19:30 istf kl. 19:00

En gang i måneden har vi felles bønn og lovsangskvelder, som vi har i de ulike menighetene som er med i «Sammen for Hamar».

Vår Visjon

Sammen bygger vi, til Guds ære, en sjenerøs, bærekraftig og innflytelsesrik menighet hvor mennesker blir frelst og disippelgjort!

Kontortid

Mandag 09.00-15.00
Tirsdag 09.00-15.00
Torsdag. 09.00-15.00
Telefon: 62 54 04 90

Info

Org.nummer 971 482 478
Bankkonto 7162.05.23490
Byggekonto 1503.34.24830